Publications

Scientific publications

Show search for publications
Hide search for publications
Show publications for the period from
to
years
Show per publications in format
Publications in 2018 (total 16)

  biological sciences

 1. Пеккоева С. Н. автореферат дис... канд. биол. наук: 03.01.04 - биохимия. Санкт-Петербург. 2018. 23 с.
 2. Ветчинникова Л.В., Кабанова Л.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2018. 2 с.
 3. Ветчинникова Л.В., Титов А.Ф., Кузнецова Т.Ю. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2018. 51 с.
 4. Галахина Н.Е. автореферат дис... канд. хим. наук: 03.02.08 - Экология (химия). Петрозаводск. 2018. 16 с.
 5. Оценка состояния лесных экосистем в зоне антропогенной нагрузки
  Соловьев, В.А., Алексеев, А.С., Капица, Е.А. Шорохова, Е.В., Казарцев, И.А. . Учебное пособие. СПб, СПбГЛТУ, 2017. 2018. 36 с.
 6. 2018 (RISC)
 7. 2018 (RISC)
 8. 2018 (RISC)
 9. 2018 (RISC)
 10. humanist and social sciences

 11. Чикина Н.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2018. 187 с.
 12. 2018. 324 с.
 13. сост. Н.В. Шаров. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2018. 79 с.
 14. mathematical and technical sciences

 15. Мазалов В.В., Чиркова Ю.В. Изд-во: Лань. 2018. 320 с.
 16. 2018 (RISC)
 17. sciences about Earth

 18. 2018 (RISC)